ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Αρχική | Πλεονεκτήματα | Προϊόντα | Επιδοτούμενα προγράμματα Εφαρμογές Επικοινωνία

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

 Τι εξοικονόμηση παρέχει η ηλιακή ενέργεια;

Ποιά είναι η διαδικασία λειτουργίας αυτής της μορφής ενέργειας;

Ποιές είναι οι προοπτικές και τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Ποιά είναι τα πιθανά μειονεκτήματα των φωτοβολταϊκών;

Ποιές ενεργειακές μου ανάγκες μπορώ να καλύψω με τα φωτοβολταϊκά;

Πρέπει να είμαι συνδεμένος με τη ΔΕΗ για να αξιοποιήσω την ηλιακή ενέργεια;

Αν παίρνω ήδη ρεύμα από τη ΔΕΗ, τι λόγους έχω να επενδύσω σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα;

Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Τί συμβάινει σε περιόδους μη ηλιοφάνειας;

Πόσο ισχυρό πρέπει να είναι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού μου;

Κτίζω τώρα την κατοικία μου. Ποιά είναι η καλύτερη στιγμή για να σκεφτώ την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών;
 

Πώς να ξεκινήσω;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ. ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΕΔΩ

 

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Φωτοβολταϊκά-->Δεή

Φωτοβολταϊκα-->Δεή 

Πάρκα Φωτοβολταϊκά

Παρκα Φωτοβολταϊκα

Φωτοβολταικά/Trackers

Φωτοβολταικα/Trackers

Φωτοβολταικά Στέγες
Φωτοβολταικα Στέγες

 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου θεωρούν την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ως το κύριο μέσο για να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση σε εθνικό επίπεδο. Από την ίδια έρευνα προκύπτει επίσης ότι ο ρόλος της ενέργειας κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμος όσον αφορά την ίδια την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Υπουργείο Ανάπτυξης διαθέτει ένα σημαντικό εργαλείο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» το γνωστό και ως ΕΠΑΝ, το οποίο έχω την τιμή να διαχειρίζομαι. Το ΕΠΑΝ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, σε πόρους, Τομειακό Πρόγραμμα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με συνολικό προϋπολογισμό 6,52 δις ευρώ

Στο πλαίσιο των Μέτρων και των Δράσεών του, το ΕΠΑΝ προωθεί την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων από τη χώρα μας, καθώς και τη διείσδυση των ΑΠΕ και της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο μέχρι το 2010.

Η σημαντικότερη και η πιο γνωστή Δράση του Προγράμματος που ενισχύει τις ΑΠΕ είναι η Δράση 2.1.3, με τίτλο «Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση μεμονωμένων ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων».

Η συγκεκριμένη Δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 870 εκατ. € και Δημόσια Δαπάνη 325 εκατ. €, αντιστοιχεί στο 13,34% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠΑΝ και καλύπτει το 70% των Δράσεών του που προωθούν τη χρήση των ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης χρηματοδοτούνται ενεργειακές επενδύσεις με ποσοστά χρηματοδότησης από 30 έως 50%, που αφορούν σε ώριμες τεχνολογικά κατηγορίες, όπως:

 • Τα αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής.
 • Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα.
 • Τα κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα.
 • Η αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
 • Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Τα παθητικά συστήματα θέρμανσης, δροσισμού, φωτισμού.
 • Οι γεωθερμικές εφαρμογές.

Επιπλέον, πέραν των ΑΠΕ, μέσω της προαναφερθείσης Δράσης χρηματοδοτούνται και επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας/ψύξης και υποκατάστασης ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο σε υφιστάμενες επιχειρηματικές μονάδες.

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ πραγματοποιήθηκαν δυο διαφορετικές προκηρύξεις της συγκεκριμένης Δράσης: Κατά την πρώτη υπεβλήθησαν 223 προτάσεις ΑΠΕ με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 δις € και κατά τη δεύτερη προκήρυξη, η οποία έγινε σε τέσσερις διαφορετικούς κύκλους, υπεβλήθησαν συνολικά 157 προτάσεις ΑΠΕ με συνολικό προϋπολογισμό 575 εκατ. €.

Έτσι, στο πλαίσιο και των δυο προκηρύξεων, έχουν υποβληθεί συνολικά 380 προτάσεις ΑΠΕ με προϋπολογισμό 2 δις €. Από αυτές οι 116 προτάσεις αφορούν έργα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας, οι 77 μικρά υδροηλεκτρικά έργα, οι 67 κεντρικά ηλιακά συστήματα, οι 48 την αξιοποίηση βιομάζας, οι 40 φωτοβολταϊκά συστήματα, οι 27 παθητικά ηλιακά συστήματα και οι υπόλοιπες 5 την αξιοποίηση της γεωθερμίας.

Τελικά εγκρίθηκαν 180 προτάσεις ΑΠΕ, δηλαδή ποσοστό 47% επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν, με προϋπολογισμό 802 εκατ. €. Από τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν το 54% αφορά στην κατασκευή αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων.

Το μεγαλύτερο μέρος των έργων συγκεντρώνεται στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως υδροηλεκτρικά και έργα βιομάζας), της Κρήτης (κυρίως ηλιακά και αιολικά), της Πελοποννήσου (κυρίως αιολικά και ηλιακά) και της Στερεάς Ελλάδας (αιολικά και υδροηλεκτρικά).

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, η συνολική ισχύς συστημάτων ΑΠΕ που προβλέπεται να εγκατασταθεί ανέρχεται σε 543 MW. Από αυτά τα 452 MW αφορούν έργα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας, τα 79,60 ΜW μικρά υδροηλεκτρικά έργα και τα 2,47 MW φωτοβολταϊκά συστήματα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Δράσης 6.5.1 με τίτλο «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας –Εξοικονόμηση Ενέργειας» χρηματοδοτείται η διασύνδεση των έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, που έχουν ενταχθεί στη Δράση 2.1.3, με το ηλεκτρικό δίκτυο. Επιπλέον, μέσω της ίδιας Δράσης χρηματοδοτείται η προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ και συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, καθώς και επενδύσεις εξοικονόμηση της ενέργειας. Η προκήρυξη της Δράσης που έληξε στις 30 Ιανουαρίου 2006 συγκέντρωσε 240 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 495 εκ.€. Από αυτές οι 150 προτάσεις αφορούν σε έργα ΑΠΕ συνολικού προϋπολογισμού 335 εκ. €.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο των δυο αυτών Δράσεων αναμένεται να είναι:

 • Η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος και η τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα.
  Ήδη από τις υπογεγραμμένες συμβάσεις των έργων ΑΠΕ αναμένεται ετήσια μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά 700.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Και τέλος,
 • Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγόμενες μορφές πρωτογενούς ενέργειας. Ήδη από τις συμβάσεις των έργων ΑΠΕ που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, αναμένεται η υποκατάσταση 120.000 «Τόνων Ισοδυνάμου Πετρελαίου» ετησίως.

 

Πέραν όμως των δυο Δράσεων που ήδη σας ανέφερα, το ΕΠΑΝ χρηματοδοτεί και άλλες οι οποίες προωθούν και ενισχύουν τις ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος:

 • Χρηματοδοτείται η υλοποίηση επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών στους τομείς των ΑΠΕ, του φυσικού αερίου κ.λπ. και η προώθηση καινοτόμων λύσεων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των νησιών.
 • Υλοποιούνται ενέργειες με σκοπό την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον και να διευκολυνθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τομέα των ΑΠΕ, και τέλος  Πραγματοποιούνται ενημερωτικές και υποστηρικτικές ενέργειες προώθησης/διάδοσης των ΑΠΕ.
 • Πραγματοποιούνται ενημερωτικές και υποστηρικτικές ενέργειες προώθησης/διάδοσης των ΑΠΕ.