εταιριες φωτοβολταικών,φωτοβολταικά, εταιρείες στην ελλάδα, χονδρική πωληση, αντιπροσωπείες, σέρβις,ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
     

Επικοινωνήστε μαζί μας

και ανακαλύψτε τις μοναδικές μας προσφορές!!!

Photovoltaics companies Greece, Ελληνικές εταιρίες φωτοβολταϊκών, ηλιακά πάνελς, ηλιακοί καθρέπτες, συλλέκτες, συσσωρευτές, πλάκες, για τον ήλιο, φωτοβολταικά, ανεμογεννήτρια, inverter, φωτοβολταικό, photovoltaic in Greece, company, εταιρείες,  
Φωτοβολταϊκά Πάνελς Μετατροπείς - Inverter Ρυθμιστές Φόρτισης Φορτιστές Μπαταριών Μπαταρίες Ανεμογεννήτριες
Αυτόνομα Συστήματα Υβριδικά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Φωτοβολταικά σε στεγες Ηλιακές Αντλίες Παρελκόμενα
φωτοβολταικά, δεη, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ανεμογεννήτριες
Shadow
Βασικές Κατηγορίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προσφορές Ευκαιρίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Εταιρίες Φωτοβολταικών
 

Φωτοβολταικοί σταθμοί

Φωτοβολταικοί σταθμοί. Μοναδικές προσφορές εκπτώσεων.

Φωτοβολταϊκά Προσφορές


Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις
σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Το πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών
Τον Απρίλιο του 2007 παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η πρώτη φάση του
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, το οποίο καταρτίστηκε από τη ΡΑΕ και
θέτει τις βασικές αρχές και τη στρατηγική για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών που
εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, συνολικής ισχύος 500 μεγαβάτ (MWp) για σταθμούς
που συνδέονται με το Σύστημα (ηπειρωτικό δίκτυο) και συνολικής ισχύος 200 MWp, για
σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Έτσι το Πρόγραμμα προβλέπει χρονική κλιμάκωση στην αδειοδότηση και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σταθμών με ολοκλήρωση της φάσης αδειοδότησής τους ως το 2010, και
της ένταξής τους στο Σύστημα ή το Δίκτυο ως το 2012-2014.
Περαιτέρω, κρίθηκε απαραίτητη η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά των
φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής στη χώρα με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας κάθε περιοχής, σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας, καθώς και η προώθηση της
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών μικρού σχετικά μεγέθους, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται
το δικαίωμα των επενδυτών για την εγκατάσταση σταθμών μεγαλύτερης ισχύος. Για τους
λόγους αυτούς υιοθετήθηκε επιμερισμός της συνολικής ισχύος ανά Διοικητική Περιφέρεια.
Τον Ιούνιο του 2007, και μετά το μεγάλο αριθμό αιτήσεων που κατατέθηκαν, υπήρξε
τροποποίηση του Προγράμματος και αύξηση του αρχικού στόχου από τα 700 MWp στα
840 MWp. Οι παρακάτω πίνακες δίνουν τη νέα κατανομή για τις διάφορες περιοχές της
χώρας. Σημειωτέον ότι στα νησιά αδειοδοτούνται προς το παρόν μόνο συστήματα ισχύος
έως 150 kWp.

Τα νέα κίνητρα και διαδικασίες
Α. ΚΙΝΗΤΡΑ
1. Ενίσχυση της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας
Η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο έναντι μίας τιμής που καθορίζεται
από το νόμο. Σύμφωνα με το Ν.3468/06, η παρεχόμενη τιμή πώλησης της ηλιακής
κιλοβατώρας (kWh) ανέρχεται σε 0,40-0,50 €/kWh. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύει για δέκα (10) έτη και μπορεί να παρατείνεται για δέκα (10), επιπλέον, έτη,
μονομερώς, με έγγραφη δήλωση του παραγωγού.
Η τιμή αυτή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ που
εγκρίνεται κάθε φορά από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αν δεν υπάρξει μεταβολή των
τιμολογίων της ΔΕΗ, οι ανωτέρω τιμές αναπροσαρμόζονται ετησίως κατά ποσοστό ίσο προς
το 80% του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Αρχικές τιμές 2006
Ισχύς
φωτοβολταϊκού συστήματος
Ηπειρωτικό δίκτυο Μη διασυνδεδεμένα νησιά
Μικρότερο από 100 κιλοβάτ (kWp) 0,45 €/κιλοβατώρα 0,50 €/κιλοβατώρα
Μικρότερο από 100 κιλοβάτ (kWp) 0,40 €/κιλοβατώρα 0,45 €/κιλοβατώρα
Με δεδομένη τη μεγάλη ζήτηση, τον Ιούνιο του 2007 το ΥΠΑΝ προχώρησε σε μία αύξηση
των τιμολογίων που ήταν σημαντικά μικρότερη από την αναμενόμενη. Συγκεκριμένα, για το
2007 οι τιμές προσαυξήθηκαν κατά 0,0282 €/kWh. Έτσι, οι τρέχουσες τιμές
αναπροσαρμόστηκαν ως εξής:
Τιμές 2007
Ισχύς
φωτοβολταϊκού συστήματος
Ηπειρωτικό δίκτυο Μη διασυνδεδεμένα νησιά
Μικρότερο από 100 κιλοβάτ (kWp) 0,45282 €/κιλοβατώρα 0,50282 €/κιλοβατώρα
Μικρότερο από 100 κιλοβάτ (kWp) 0,40282 €/κιλοβατώρα 0,45282 €/κιλοβατώρα
5
2. Επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο
Οι επιδοτήσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ανέρχονται σε 20-40% του
συνολικού κόστους της επένδυσης ανάλογα με την περιοχή και το εταιρικό σχήμα που
πραγματοποιεί την επένδυση.
Κατηγορία Επιχείρησης Περιοχή σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο
Α Β Γ
Μεγάλη 20% 30% 40%
Μεσαία 30% 40% 40%
Μικρή 40% 40% 40%
Πολύ Μικρή 40% 40% 40%
6
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α
Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των Βιομηχανικών
Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και των νησιών των Νομών αυτών που
εντάσσονται στην Περιοχή Β΄.
Β
Περιλαμβάνει τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) και τα νησιά των
Νομών της Γεωγραφικής Ζώνης Α’, τους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νομούς της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νομούς της Περιφέρειας
Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), τους Νομούς της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), τους
Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας,
Καστοριάς), καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδας,
Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας).
Γ
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
(Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νομούς της Περιφέρειας
Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους Νομούς της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), τους Νομούς της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και
τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
Εργαζόμενοι <10 <50 <250 >250
Κύκλος Εργασιών <2 εκ. € <10 εκ. € <50 εκ. € ≥50 εκ. €
Σύνολο ενεργητικού <2 εκ. € <10 εκ. € <43 εκ. € ≥43 εκ. €
Προϋποθέσεις για υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό
􀀹 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων
􀀹 Άδεια παραγωγής ή εξαίρεση
􀀹 Προσφορά Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το Δίκτυο
􀀹 Πιστοποιητικό ISO κατασκευαστή
􀀹 Άδεια εγκατάστασης (για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος >150 kWp)
7
B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Μετά την ψήφιση του Ν. 3468/06 και τη δημοσίευση σχετικών υπουργικών αποφάσεων,
έχουν αλλάξει οι διαδικασίες για την αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Επιχειρούμε παρακάτω μία σύνοψη των διαδικασιών με βάση την ισχύουσα
σήμερα νομοθεσία.
Καθοριστική παράμετρος για τις ακολουθούμενες διαδικασίες είναι η ισχύς του
φωτοβολταϊκού συστήματος. Έτσι, διακρίνουμε τα συστήματα στις εξής κατηγορίες:
[1]. Φωτοβολταϊκά συστήματα μικρότερα των 20 κιλοβάτ (kWp)
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια παραγωγής
- Άδεια εγκατάστασης
- Άδεια λειτουργίας
- Εξαίρεση της ΡΑΕ από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής,
εκτός εάν πρόκειται για σταθμούς που εγκαθίστανται σε Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά όπου υφίσταται κορεσμός του δικτύου, ο
οποίος διαπιστώνεται με απόφαση της ΡΑΕ
- Άδεια δόμησης
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εφόσον το σύστημα δεν
εγκαθίσταται εντός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών,
παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος
- Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ (στην
οποία ζητείται και έγγραφο
καταλληλότητας από την
Πολεοδομία)
- Σύμβαση αγοροπωλησίας
ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ (ή
ΔΕΗ για τα Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά)
[2]. Φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ από 20 έως 150 κιλοβάτ (kWp)
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια παραγωγής
- Άδεια
εγκατάστασης
- Άδεια λειτουργίας
- Άδεια δόμησης
- Εξαίρεση της ΡΑΕ από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
- Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ (ή ΔΕΗ για τα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά)
8
[3]. Φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη των 150 kWp
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια δόμησης
Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης
οικοδομικής άδειας οι δομικές κατασκευές όπως τα οικήματα
στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών
- Άδεια παραγωγής
- Άδεια εγκατάστασης
- Άδεια λειτουργίας
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
- Σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής
ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ (ή ΔΕΗ για τα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά)
Χρήσιμες επισημάνσεις
• Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως 500 κιλοβάτ (kWp) χαρακτηρίζονται ως ‘μη οχλούσες
δραστηριότητες’ (οι μεγαλύτερης ισχύος είναι ‘χαμηλής όχλησης’) σύμφωνα με την ΚΥΑ της 4-11-2004
(Δ6/Φ1/Οικ.19500). Ως εκ τούτου επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε περιοχές εντός εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή οικισμών
προϋφισταμένων του 1923, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές.
• Πρέπει να αποφεύγεται η επιλογή οικοπέδων σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών.
• Τα φωτοβολταϊκά επιτρέπεται να εγκαθίστανται και σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα
πόλεων και διατηρητέα κτίρια ύστερα από έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ ως προς την ένταξή τους στο
χώρο (ΚΥΑ της 4-11-2004, Δ6/Φ1/Οικ.19500).
Βασικά Σημεία Αδειοδοτικής Διαδικασίας
• Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή
- Απαλλαγή για σταθμούς έως και 20 kWp
- Εξαίρεση για σταθμούς άνω των 20 kWp έως και 150 kWp (για κορεσμένα δίκτυα
απαιτείται και για σταθμούς κάτω των 20 kWp)
- Άδεια Παραγωγής για σταθμούς άνω των 150 kWp
• Όροι Σύνδεσης
- Στο Σύστημα (ΔΕΣΜΗΕ)
- Στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ΔΕΣΜΗΕ - ΔΕΗ)
- Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΔΕΗ)
9
• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
(για σταθμούς άνω των 20 kWp και για όλους τους σταθμούς εντός NATURA 2000)
• Άδεια Εγκατάστασης (για σταθμούς άνω των 150 kWp)
• Συμβάσεις Σύνδεσης και Αγοραπωλησίας
- Στο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ΔΕΣΜΗΕ)
- Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΔΕΗ)
• Άδεια Λειτουργίας (για σταθμούς άνω των 150 kWp)
10
Τα οικονομικά των φωτοβολταϊκών
Ενώ όλοι σχεδόν προβληματίζονται για το αρχικό κόστος της επένδυσης σε ένα
φωτοβολταϊκό σύστημα, ελάχιστοι αναρωτιούνται ποια θα είναι τα πραγματικά λειτουργικά
κόστη κατά την εικοσάχρονη και πλέον λειτουργία του. Αναλύουμε παρακάτω τα κόστη αυτά,
που δείχνουν ότι μία επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο δεν εγγυάται “εύκολο και
γρήγορο” πλουτισμό όπως διατείνονται κάποιοι, αλλά αποτελεί μια σοβαρή επένδυση με
μακροχρόνια προοπτική και προσπάθεια.
Πόσο κάνει;
Παρόλο που μία μονοσήμαντη απάντηση είναι παρακινδυνευμένη (δεν είναι όλα τα προϊόντα
ίδια), δίνουμε κάποιες τάξεις μεγέθους για να έχει κανείς μια ιδέα.
Κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό πάρκο: 5-5,5 €/Wp. Στο κόστος
αυτό θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τα έξοδα για πιθανή αγορά γης, τη διαμόρφωση και
περίφραξη του οικοπέδου, τις μελέτες και τη σύνδεση με τη ΔΕΗ. Και πάλι ως τάξη μεγέθους
και μόνο, αναφέρουμε πως το συνολικό κόστος (με το κλειδί στο χέρι) είναι περί τα 6 €/Wp.
Με άλλα λόγια, μια επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 100 kWp είναι της τάξης
των 600.000 €, ενώ μια επένδυση ισχύος 1 MWp κοστίζει 5-5,5 εκατ. €. Αν σκοπεύει να βάλει
κανείς σύστημα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου (tracker), θα πρέπει να υπολογίσει
ένα 20% παραπάνω στα κόστη του εξοπλισμού.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο επενδυτής μπορεί να απαλλαγεί από την καταβολή ΦΠΑ για τον
εξοπλισμό. Την απαλλαγή την δίνει η αρμόδια εφορία στην οποία υπάγεται.
Λειτουργικά κόστη φωτοβολταϊκών σταθμών
Τα λειτουργικά κόστη ενός φωτοβολταϊκού σταθμού περιλαμβάνουν τα εξής:
- Κόστος συντήρησης (O&M)
- Κόστος ασφάλισης (υποχρεωτικό για τη δανειοδότηση του έργου)
- Κόστος φύλαξης (συμβόλαιο με εταιρία security, υποχρεωτικό για τη δανειοδότηση
του έργου σε περίπτωση εγκατάστασης σε αγροτεμάχιο)
- Διοικητικά κόστη (λογιστήριο, δημοσίευση ισολογισμών σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ,
τηλεφωνικά τέλη για αυτόματη αποστολή δεδομένων σε ΔΕΣΜΗΕ-ΔΕΗ)
11
- Κόστη προσωπικού (π.χ. επιστάτη στην περίπτωση μεγάλων φωτοβολταϊκών
σταθμών ή κόστη καθαρισμού των πλαισίων)
Προφανώς, τόσο το μέγεθος του σταθμού όσο και το εταιρικό σχήμα και ο τόπος
εγκατάστασης επηρεάζουν τα παραπάνω κόστη. Σε γενικές γραμμές, τα παραπάνω κόστη
κυμαίνονται συνήθως από 0,5% έως 1,5% του συνολικού κόστους της επένδυσης
ετησίως.
Εγγυήσεις καλής λειτουργίας
Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά διαθέτουν κατά τεκμήριο τα απαραίτητα
πιστοποιητικά. Συγκεκριμένα, τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές CEC 503 ή ΕΝ 61215 ή IEC 61215 ή ισοδύναμες, ενώ τα thin-film την
προδιαγραφή IEC 61646 ή ισοδύναμες. Φωτοβολταϊκά που δεν συνοδεύονται από τα
παραπάνω πιστοποιητικά δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά.
Οι κατασκευαστές δίνουν συνήθως τις εξής εγγυήσεις για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια:
- 2-5 χρόνια εγγύηση για το προϊόν.
- 10-12 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 90% της ονομαστικής του
ισχύος.
- 20-25 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 80% της ονομαστικής του
ισχύος.
Η τυπική εγγύηση των αντιστροφέων είναι συνήθως 2-5 χρόνια. Αν ο σχεδιασμός του
συστήματος γίνει με τη χρήση πολλών μικρών αντιστροφέων, η εγγύηση αυτή είναι αρκετή
γιατί το κόστος αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης είναι μικρό. Αν χρησιμοποιηθούν
μεγάλοι κεντρικοί αντιστροφείς, τότε συνήθως η αγορά τους συνοδεύεται και από συμβόλαιο
καλής λειτουργίας για 20 χρόνια. Και οι δύο φιλοσοφίες σχεδιασμού είναι αποδεκτές αφού
παρουσιάζουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και επαφίεται πλέον στην
κρίση του επενδυτή να αποφασίσει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει.
Για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων αντοχής και στατικότητας των βάσεων στήριξης,
καλό είναι να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένες βάσεις στήριξης που πληρούν
προδιαγραφές αντοχής και στατικότητας κατά DIN 1055, Eurocode 9 part 1.1 ή ισοδύναμες.
12
Συνήθως τα συμβόλαια καλής λειτουργίας του συστήματος είναι διετή, αλλά μπορεί
κανείς να τα παρατείνει για τουλάχιστον 10 χρόνια. Η on-line παρακολούθηση του
συστήματος και το remote monitoring (που συνήθως είναι προαιρετικά) διασφαλίζουν συνεχή
έλεγχο ώστε το σύστημα να αποδίδει πάντα τα αναμενόμενα και να υπάρχει άμεση
ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό. Ένα τέτοιο συμβόλαιο βέβαια, ανεβάζει
τα λειτουργικά κόστη του συστήματος.
Πως να ξεκινήσετε
Αυτή είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση και ίσως η πιο ουσιαστική. Αφού ενημερωθείτε από την
ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ, www.helapco.gr), ελάτε σε
επαφή με μία από τις εταιρίες του Συνδέσμου. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσετε να
έρθετε σε επαφή με τον ίδιο τον ΣΕΦ ή το ΥΠΑΝ, τη ΡΑΕ, τη ΔΕΗ κ.λπ. Οι αρμόδιες αρχές
θα παίξουν το ρόλο τους σε μετέπειτα φάση της διαδικασίας.
Αφού επιλέξετε ένα προμηθευτή για τον εξοπλισμό σας, θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα
φάκελο για την αδειοδότηση και την πιθανή επιδότηση της επένδυσής σας. Οι
περισσότερες εταιρίες που προμηθεύουν εξοπλισμό έχουν συνεργάτες που μπορούν να σας
βοηθήσουν στην προετοιμασία των φακέλων. Μπορείτε βέβαια να απευθυνθείτε και στην
ελεύθερη αγορά, αναζητώντας τη βοήθεια ενός μελετητή.
Μπορεί τα κίνητρα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, όμως οι
διαδικασίες δεν είναι ούτε απλές ούτε γρήγορες. Οπλιστείτε με υπομονή. Αν σκοπεύετε να
επενδύσετε σε φωτοβολταϊκό πάρκο, δύο είναι τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να
επιλύσετε πριν αρχίσετε να ξοδεύετε χρήματα σε μελέτες και φακέλους:
1. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης του οικοπέδου σας, και
2. Τα ίδια κεφάλαια που μπορείτε να διαθέσετε για την επένδυσή σας. Σημειώστε ότι ο
αναπτυξιακός νόμος επιβάλλει να εισφέρετε τουλάχιστον το 25% του κόστους της
επένδυσης ως ιδία συμμετοχή και έχει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς
αποδεικνύεται αυτό. Προσέξτε λοιπόν και μη το παίρνετε αψήφιστα γιατί θα βρεθείτε
εκτός νυμφώνος.
Δίνουμε ένα απλό παράδειγμα για να γίνουμε σαφείς. Έστω ότι θέλετε να επενδύσετε σε ένα
φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 100 kWp, ενδεικτικού προϋπολογισμού 600.000 €. Θα
χρειαστείτε τα εξής:
13
1. Ένα άρτιο οικόπεδο που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας (αυτό θα σας το πει η Νομαρχία).
2. 150.000 € ως ίδια κεφάλαια (ως υπόλοιπα εξαμήνου σε τραπεζικό λογαριασμό, ως
χρεόγραφα, ως ακίνητη περιουσία ή συνδυασμό όλων αυτών).
Αν δεν πληρούνται οι δύο παραπάνω όροι, καλύτερα να το ψάξετε λίγο παραπάνω. Μη
προχωρήσετε υποκύπτοντας στην προοπτική του εύκολου κέρδους και στις ανέξοδες
υποσχέσεις διαφόρων. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια καλή επένδυση, θέλει όμως να έχει κανείς
κάποια αρχικά κεφάλαια και να είναι διατεθειμένος να πάρει τα όποια ρίσκα. Σε αυτή την
περίπτωση, ο ήλιος θα τον ανταμείψει, όπως φαίνεται και στο παρακάτω ενδεικτικό
παράδειγμα.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Βασικοί δείκτες
Ανεμογεννήτριες ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ενέργεια,  Πολίτης - Αιολική ενέργεια - ανεμογεννητρια, οριζοντίου, καθέτου αξονα, διασυνδεδεμένες,μικρές ανεμογεννήτριες

Φωτοβολταικά προιόντα των έγκυρων, δημοφιλέστερων φωτοβολταικών οίκων σε μοναδικές εκπτωτικές προσφορές. Οικονομοτεχνικές προτάσεις για αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα. Οικονομικές λύσεις για κάθε ανάγκη

 

 

Φωτοβολταϊκά ΔΕΗ

Φωτοβολταικά σε στέγες

 

Σημαντικά κίνητρα για οικιακούς καταναλωτές με την δημιουργία διασυνδεδεμένων συστημάτων σε φωτοβολταικά και την σύνδεση τους με την ΔΕΗ Δείτε πληροφορίες

 

Πλήρης σειρά οικιακών φωτοβολταικών διασυνδεδεμένων συστημάτων με την ΔΕΗ

Δείτε προσφορές εδώ

 

 

ΔΕΗ-Αιτήσεις σύνδεσης

 φωτοβολταικα σε στέγες

Η αίτηση  εδώ

 

ΔΕΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πληροφορίες σχετικά με τα γραφεία της ΔΕΗ στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας για φωτοβολταικα σε στεγες

Τοπικά γραφεία δεή  εδώ

 

 

Γιατί να μας επιλέξετε;


Προμήθεια εξοπλισμού από τα δημοφιλέστερα εργοστάσια

Πολύ μεγάλη ποικιλία προιόντων και εταιρειών

Επίβλεψη, συντονισμός και υλοποίηση έργων με το "κλειδί στο χέρι"

Εγγύηση χαμηλότερης τιμές της αγοράς στην λιανικής πώλησης προς ιδιώτες*

*Επιστροφή του διπλάσιου ποσού σε περίπτωση που προκύψει επιβεβαιωμένη διαφορά τιμής σε κάποιο προιόν μας

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Τηλ: 210 4314133
Fax: 28210 58014

Αίτημα Προσφοράς
Τιμές & προσφορές δίδονται εγγράφως μέσω email ή φάξ μέσα σε λίγες ώρες ή σε μία εργάσιμη μέρα. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να λάβουμε επίσημο αίτημα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Υπολογισμό Τιμής

Για υπολογισμό και προσφορά αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται να γνωρίζουμε
1.Τις καταναλώσεις σε WATT της κάθε συσκευής που χρησιμοποιείτε ( ψυγείο, ΤV, φωτισμός, κλιματισμός... )
2.Τις ώρες λειτουργίας τους σε ένα 24ωρο ( πχ. 4 ώρες TV, 5 ώρες φωτισμός κλπ)
3.Τις μέρες λειτουργίας ( πχ. μόνο Σαββατοκύριακο ή Χειμώνα - Καλοκαίρι κλπ )
 4.Την εποχή που τα χρησιμοποιείτε ( πχ μόνο το καλοκαίρι ή μόνο το χειμώνα κλπ )
5.Την ακριβή περιοχή τοποθέτησης για να υπολογισθεί το ενεργειακό φορτίο της περιοχής. Συμπληρώστε τα στοιχεία για προσφορά στη φόρμας επικοινωνίας
 
Featured Solar Trends

Solar Energy Star

 

 

Φωτοβολταικών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Green peace, ΚΑΕΠ, Helapco

φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση, PHOTOVOLTAIC, φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση,παρκα,ανεμογεννητριες

 

Φωτοβολταικά

Κατάλογος Προϊόντων

Πληροφορίες καταλόγου

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 ... ένα μέλλον που μόλις ξεκίνησε!

Copyright © 1999 - 2012 eshops.gr powered by Greek-Internet-Services